News

LICO Oy:n tuotantopäällikkönä aloitti 15.5.2023 Aleksi Kumara Seinäjoelta

15.6.2023

Aleksi on ollut aiemmin tuotannon vastuullisissa tehtävissä ABB:llä Vaasassa.
Aleksin päävastuu on Koskenkorvan tehtaan tuotannon tehokkuus ja laatu.

Samalla LICO Oy:n edellinen tuotantopäällikkö Harri Elgbacka siirtyy vastaamaan materiaali- ja tuotelogistiikasta.

Aleksi Kumara from Seinäjoki started as production manager of LICO Oy on 15 May 2023

Aleksi has previously been responsible for production at ABB in Vaasa.
Aleksi’s main responsibility is the efficiency and quality of production at the Koskenkorva factory.

At the same time, LICO Oy’s previously production manager Harri Elgbacka moves to take over responsibility for material and product logistics.

Lehdistötiedote 01/2023

10.1.2023

Lehdistötiedote (pdf)

Press release 01/2023

Press release (pdf)

Haemme tuotanto- ja suunnitteluinsinööriä Koskenkorvalle/Kurikkaan

22.8.2022

LICO Oy toimii kemianteollisuudessa muovialalla, valmistaen komponentteja lujitemuovista. Asiakkaitamme ovat raidekalustovalmistajat, ajoneuvoteollisuus, kone- ja laiterakennus, sekä laivojen hyttien valmistajat. Erityisosaamistamme ovat vaativat palonkestävät, lujuutta vaativat ja kevyet komponentit. Työyhteisömme on tiivis, iloinen ja kannustava.

Asiakkaamme toiminnan kasvaessa haemme Koskenkorvalle/Kurikkaan tuotanto- ja suunnitteluinsinööriä

Tehtävässä vastaat tuotannon työkalujen, sekä tuotteiden suunnittelusta ja käyttöönotosta. Olet vahvasti mukana asiakasrajapinnassa sekä myynnin tukena myyntineuvotteluissa että alkuvaiheen tarjouslaskennassa. 

Odotamme sinulta 

 •  Kokemusta 3D – suunnitteluohjelmistoista (Inventor, SolidWorks, tai Catia) 
 • vahvoja yhteistyö-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja 
 • kykyä työskennellä järjestelmällisesti ja organisoidusti 
 • hyvää englannin kielen taitoa 
 • insinöörin koulutusta 

Tarjoamme sinulle 

 • osaavan ja ammattitaitoisen tiimin tuen
 • mahdollisuuden kehittyä, kasvaa ja edetä vaativampiinkin tehtäviin
 • kilpailukykyisen palkkauksen 

Lisätietoa tehtävästä antaa Operatiivinen johtaja (COO) Suvi Blomback. +358 504 051 790 

Olisiko tämä tehtävä juuri sinua varten? 

NTM ja LICO aloittavat yhteistyön energiatehokkaiden ja lämpöeristettyjen osien valmistuksesta

30.6.2022

NTM (Närpiön Puu ja Metalli Oy) ja LICO ovat solmineet aiesopimuksen lämpöeristettyjen osien valmistamisesta kuorma-autojen päällirakenteisiin ja perävaunuihin. Yhteistyön tavoitteena on tuottaa turvallisia, energiatehokkaita ja käytännöllisiä koreja NTM asiakaskunnalle. Osien toimitukset NTM:lle alkavat vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä ja jatkuvat tulevina vuosina.

NTM on vuonna 1950 perustettu yritys, joka kehittää, valmistaa, myy ja huoltaa raskasta kuljetuskalustoa sekä kierrätettävien materiaalien ja jätteiden keräys- ja kuljetuslaitteistoa. NTM-konserni on saavuttanut johtoaseman Pohjoismaissa panostamalla määrätietoisesti tuotekehitykseen ja laatuun. Yhtiön tuotantolaitos sijaitsee Suomen länsirannikolla Närpiössä.

 

NTM and LICO establish co-operation in energy efficient parts for temperature-controlled bodyworks and trailers

NTM (Närpes Trä & Metall Ab) and LICO have signed LOI in developing and manufacturing temperature isolated parts for truck mounted bodyworks and trailers. The objective of the co-operation is to provide NTM customers with energy efficient and well-functioning transport solutions with safety as high priority. The long-term co-operation start during 2H2022 and will continue in coming years.

NTM is an engineering company founded in 1950 that develops, manufactures, sells and maintains transport equipment for heavy goods vehicles and recycling material collection vehicles. NTM has evolved into one of the biggest players in the Nordic region in its’ business segment. The company is based in Närpes on the Finnish west coast.

27.6.2022

Arto Pitkämö on palannut sairaslomalta takaisin töihin ja vastaa taas toimitusjohtajan tehtävistä.

LICO Oy hallitus

Arto Pitkämö has returned from work on sick leave and is again in charge of the CEO.

Board of Directors of LICO Oy

LICO Oy:n organisaatio muuttuu 

1.5.2022

LICO Oy:n kehityspäällikkö Suvi Blomback on nimitetty 1.5.2022 alkaen LICO Oy:n Operatiiviseksi johtajaksi (COO). Suvin vastuualueena on valvoa yrityksen päivittäisiä hallinto- ja operatiivisia toimintoja, sekä vastata yrityksen liiketoimintasuunnitelman toteuttamisesta. Suvin tehtävänä on myös virtaviivaistaa tuotannon, projektien ja suunnittelun toimintaa. Suvi vastaa myös tuotannon- ja laadunkehityksestä. Suvi kuuluu yrityksen johtoryhmään. 

Suvi raportoi tehtävässään suoraan toimitusjohtajalle. 

 

Toimitusjohtajan sijaisuus 

LICO Oy:n VT. Toimitusjohtajana toimii Jukka Koiranen, nykyisen toimitusjohtajan ollessa kolmenkuukauden vapaalla. Koiranen aloittaa toimitusjohtajan viransijaisuuden 9.5.2022. Koiranen on LICO Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja. Koiranen vastaa toimitusjohtajana kaupallisista sopimuksista ja talouden ylläpidosta. 

Tiedote

Sustainability

2.3.2022

LICO Oy has signed a green electricity supply contract with VENI Energia. Starting from 1 st April 2022 all energy used in the company will be produced with water, wind or solar or are generated from bio- or geothermic sources.

Kestävä kehitys

LICO Oy jatkaa kestävän kehityksen tiellä ja on tehnyt sopimuksen uusiutuvan energian käytöstä VENI Energian kanssa. 1.4.2022 alkaen kaikki LICOn käyttämä energia on tuotettu vesi-, tuuli -, tai aurinkovoiman avulla tai biopohjaisista tai geotermisistä lähteistä.

Jari Turunen has been nominated as Project- and Engineering Manager of LICO Oy

23.2.2022

Jari worked previously as unit manager for Lieksa, and he will continue to work as Project- and Engineering Manager. He has more than 30 years’ experience in light weight composite R&D, engineering and manufacturing. Lately he has served the company as technical-, engineering- and unit manager. 

Arto Pitkämö, CEO

Jari Turunen nimitetty LICO Oy:n Projekti- ja Suunnittelupäälliköksi

Aikaisemmin LICO Oy:n Lieksan yksikön johtajana toiminut Jari Turunen jatkaa yrityksen Projekti- ja Suunnittelupäällikkönä. Jari on toiminut urallaan yli 30 vuotta kevytrakenteiden suunnittelun, tuotekehityksen ja valmistuksen parissa, viimeksi mm. teknisenä -, suunnittelun – ja yksikön johtajana.

Arto Pitkämö, CEO

Sustainability

21.2.2022

LICO Oy has signed a recirculation contract with Kuusakoski Oy. The agreement covers treatment of manufacturing waste of glass fiber reinforced plastic as well as its transportation to FinnSementti Oy.

Co-processing composites through the cement kiln is considered the best recycling option for fiber reinforced thermosets. The method is compliant with the EU legislation for recycling.

The agreement is part of KiMuRa – project, meaning Recycled Crushed Rawmaterial, led by Composites Group of Finnish Plastics Industries Federation. The goal of the project is to find a technically and economically viable recycling process for industrial composite waste. The funding is coming from Finnish government (environment) as part of the Plastics Road Map funding

Composite materials offer superior properties in terms of strength, lightness and long lifetime. Composites have enabled completely new types of products that are significantly better compared to traditional materials such as steel, aluminum or wood. For example, in transportation equipment composite structures, due to their lightness and long lifetime, have led to more energy- and environment-efficient solutions than before. The properties of composites are essential in more environmentally friendly development of the future. They enable solutions that make the best use of renewable energy and reduce the use of fossil raw materials.

Kestävä kehitys

LICO Oy on tehnyt kierrätyssopimuksen valmistuksessa syntyvän muovikomposiittijätteen toimittamisesta Kuusakoski Oy:lle, joka murskaa jätteen ja toimittaa sen Finnsementti Oy:lle.

Komposiittijätteen kierrättäminen sementtiuunissa on EU:ssa hyväksytty kierrätysmenetelmä ja on täysin yhteensopiva jätedirektiivin 2008/98/EC kanssa. Menetelmä on suurimmaksi osaksi materiaalin hyötykäyttöä energiahyödyntämisen sijaan.

Sopimus liittyyn KiMuRa-hankkeeseen, joka on Muoviteollisuus ry:n Komposiittijaoston hanke. Hanke tähtää toimivan muovikomposiittijätteen keräyksen ja hyötykäytön järjestämiseen Suomessa (Kierrätetty Murskattu Raaka-aine, KiMuRa). Hankkeelle saatiin tukea ympäristöministeriöltä liittyen Muovitiekarttaan, jonka päämääriä hanke toteuttaa usealla tavalla.

Komposiittimateriaalit tarjoavat ylivoimaisia ominaisuuksia niin lujuuden, keveyden, kuin pitkän käyttöiän suhteen. Komposiitit ovat mahdollistaneet aivan uudenlaisia tuotteita, jotka ovat huomattavasti parempia verrattuna perinteisiin materiaaleihin kuten teräs, alumiini tai puu. Esimerkiksi liikenteessä komposiittirakenteet ovat keveytensä ja pitkän käyttöikänsä ansiosta johtaneet aikaisempaa energia- ja ympäristötehokkaampiin ratkaisuihin. Komposiittien ominaisuudet ovat ratkaisevia tulevaisuuden ympäristöystävällisemmän kehityksen kannalta, koska ne mahdollistavat uusiutuvan energian parhaiten hyödyntävät ratkaisut ja vähentävät fossiilisten raaka-aineiden käyttöä.

Haemme projekti-insinööriä

9.12.2021

LICO Oy toimii kemianteollisuudessa muovialalla, valmistaen komponentteja lujitemuovista. Asiakkaitamme ovat raidekalustovalmistajat, ajoneuvoteollisuus, kone- ja laiterakennus, sekä laivojen hyttien valmistajat. Erityisosaamistamme ovat vaativat palonkestävät, lujuutta vaativat ja kevyet komponentit. Työyhteisömme on tiivis, iloinen ja kannustava, lico.fi

Asiakkaamme toiminnan kasvaessa haemme Koskenkorvalle PROJEKTI-INSINÖÖRIÄ.

Tehtävässä vastaat erikseen nimettyjen projektien ja asiakkuuksien hoidosta. Laadit projektin aikataulun ja seuraat projektin taloutta ja hankintoja. Olet vahvasti mukana asiakasrajapinnassa sekä myynnin mukana myyntineuvotteluissa että alkuvaiheen tarjouslaskennassa.

Odotamme sinulta

 • muutaman vuoden kokemusta työnjohto- tai projektitehtävistä
 • vahvoja yhteistyö-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja
 • kykyä työskennellä järjestelmällisesti ja organisoidusti
 • hyviä IT-taitoja
 • hyvää englannin kielen taitoa
 • insinöörin koulutusta

Tarjoamme sinulle

 • osaavan ja ammattitaitoisen tiimin tuen
 • mahdollisuuden kasvaa ja edetä vaativampiinkin tehtäviin
 • kilpailukykyisen palkkauksen

Olisiko tämä tehtävä juuri sinua varten? Aloitamme haastattelut jo hakuaikana, joten jätäthän hakemuksesi palkkatoiveineen mahdollisimman pian mutta viimeistään 31.12.2021.

Lisätietoja tehtävästä antaa Go On Seinäjoen asiakkuuspäällikkö
Anita Koskinen
0400 182 668
anita.koskinen@go-on.fi

Henkilöstöyrityksen hakuilmoitus

go-on.fi

Suvista Lean Six Sigma Green Belt

8.9.2021

LICO Oy:n uudistaminen ja kehittämistyö jatkuu kovaa vauhtia. Yrityksemme kehityspäällikkö Suvi Blomback on 2.9.2021 suorittanut Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksen.

Tiedote

LICO Oy started co-operation negotiation

23.8.2021

LICO Oy started co-operation negotiation in June due to changes in market and operational environment.

Press release

Lehdistötiedote

23.8.2021

LICO Oy aloitti yhteistoimintaneuvottelut kesäkuussa toiminta- ja markkinaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Lehdistötiedote

LICO Organizational change

20.5.2021

LICO Oy’s organization is changing. Suvi Blomback, Project Manager at LICO Oy, has been appointed Development Manager of LICO Oy as of 1 June 2021.

Press release

LICO Organisaatiomuutos

20.5.2021

LICO Oy:n organisaatio muuttuu. LICO Oy:n projektipäällikkö Suvi Blomback on nimitetty 1.6.2021 alkaen LICO Oy:n kehityspäälliköksi.

Tiedote organisaatiomuutoksesta

EC-Engineering Oy is now Lico Oy

14.5.2021

We want to clarify our company image and differentiate ourselves from other players in the industry by continuing our operations under the new name, LICO Oy.

Press release

EC‐Engineering on nyt LICO

14.5.2021

Haluamme selkeyttää yrityskuvaamme ja erottautua muista alan toimijoista jatkamalla toimintaamme nimellä LICO Oy.

Lehdistötiedote

Nimityksiä LICO Oy:ssä

31.8.2020

LICO Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Arto Pitkämö, Ins. (AMK) 1.9.2020 alkaen. Hän on aiemmin toiminut tuotannon johtotehtävissä useissa teollisuusyrityksissä. Viimeksi hän on toiminut Componentan palveluksessa liiketoimintajohtajana vastuualueenaan koneistuspalvelut ja ollut myös johtoryhmän jäsen. Pitkämö toimii Ikari Steel Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

LICO Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Jukka Koiranen jatkaa yhtiön palveluksessa Vice President, Sales and Marketing -tehtävässä sekä yhtiön osakkaana. Hänen vastuullaan on nykyisten ja uusien asiakassuhteiden kehittäminen.

Appointments in LICO Oy

31.8.2020

Mr Arto Pitkämö (B. Eng.) has been appointed CEO of LICO Oy as of September 1, 2020. He has previously held production management positions in several industrial companies. Most recently, he has worked for Componenta Oyj as Business Director with responsibility for Machining Services and has also been a member of the Management Team. Mr Pitkämö serves as the Chairman of the Board of Ikari Steel Oy.

Jukka Koiranen, the current CEO of LICO Oy, will continue to work for the company as Vice President, Sales and Marketing and as a partner in the company. He is responsible for developing existing and new customer relationships.

LICO committed to a determined quality strategy

28.1.2019

LICO Oy invests heavily in the continuous development of operational quality.

Our quality system is ISO9001: 2015 certified and we have an ISO14001: 2015 environmental certificate. The certificates cover both of our units. We operate also under the REACH Regulation and our Lieksa unit is also certified according to DIN 6701.

Our three customer segments have their own quality requirements and in order to ensure the continuous development of our operations, we have built a roadmap for the future development of quality functions, to which we are strongly committed.
• For Marine segment we have MED (Module D) certificate for our products, ie our products comply with the EU Marine Equipment Directive (2014/90 / EU).
• For Railway segment we work today with IRIS compatible process and our plan is to get ISO/TS 22163 in near future.
• For Road segment we work today with PPAP compatible process and our plan is to get ISO/TS 16949 in near future.

With the growing importance of corporate responsibility, we have, in LICO, brought together our key principles of good practice and our policies that we want to follow. We are committed to working in accordance with our Code of Conduct (UN Global Compact).

LICO investoi kasvuun!

15.3.2018

LICO Oy on ostanut Joptek Oy Compositesin kuljetusväline- ja meriteollisuutta palvelevat liiketoiminnot Lieksassa.

Euroopan aluekehitysrahasto tukee hanketta, jolla LICO Oy:n uuden Lieksan tuotantoyksikön toiminta käynnistetään ja tuottavuutta kehitetään. Hanke parantaa yrityksen kilpailukykyä kuljetusvälineteollisuuden johtavana komposiittiratkaisujen järjestelmätoimittajana.

LICO invests in growth!

15.3.2018

LICO Oy has acquired transport equipment and marine segment businesses from Joptek Oy Composites.

Press release

.   

The European Regional Development Fund supports the project to launch the LICO Oy’s new production unit in Lieksa and to improve its productivity. The project will improve the company’s competitiveness as the leading system supplier of composite solutions for transport equipment industry.